Allmänna villkor

1. TILLÄMPLIGHET

Vilkoren som presenteras på denna sida är de villkor som gäller vid dag för beställning.

Dessa allmänna köpvillkor (”Villkor”) gäller för samtliga köp som kunden i egenskap av privatperson eller företag (”Kunden”), sluter med “Muncha AB”, organisationsnummer 559191-9195  (”Muncha.se”) vid beställning via www.muncha.se, www.muncha.nu och/eller där tillhörande sidor (”Webbplatsen”) eller på annat sätt via Muncha AB.

Genom att använda sidan eller genom att lägga en beställning hos Muncha.se accepterar Kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa.

Om dessa Villkor inte accepteras, får kunden inte längre använda hemsidan, köpa, beställa eller på något annat sätt använda våra produkter eller nyttja våra tjänster. Dessa villkor gäller för besökare, kunder och alla som i något syfte använder sig av vår webbplats.

1.1 - Om Muncha.se

Muncha AB har sitt säte i Helsingborg. Muncha ABs postadress är Guldsmedsgatan 28D, 252 46, Helsingborg. Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till support@muncha.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort, du kan även ringa oss på 0739-541725.

2 - Beställning

Efter genomförd beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress som uppgavs i samband med registrering av konto eller i samband med beställning för den som handlar som gäst. Bekräftelsen innehåller alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings och leveransadress. Skulle något i denna bekräftelse vara felaktigt bör du kontakta oss på e-post: support@muncha.se så att vi kan justera det som blivit fel. Denna orderbekräftelse är ditt kvitto.

2.1 - Beställning som ej betalats

Du som kund är ansvarig för din beställning. Vid beställning som exempelvis inte kan lämnas ut eller levereras för att kunden gjort sig oanträffbar eller av andra skäl inte möter upp vår personal kommer den totala ordersumman inkl. leveransavgift att faktureras. Vid fakturering tillkommer fakturaavgift på 29:-, förfallodagen inträffar senast 30 dagar efter att fakturan skickats. Fakturan kan komma att faktureras på papper eller genom så kallad e-postfaktura. Vid förfallen faktura påförs i samband med att vi skickar ut en ny faktura en påminnelseavgift med 100:-. Efter första fakturans förfallodatum utgår dröjsmålsränta med 8% från den dag då fakturan skickats ut. Påminnelseavgift kommer att påföras för varje påminnelse som skickas.

Kontakta oss gärna om det uppstår problem, vid goda skäl finns möjlighet att skriva av fakturan, detta sker dock endast efter dialog med kunden och är något vi avgör från fall till fall. 

2.2 - Avbeställning

Du som kund kan avbeställa ordern om den inte ännu hunnit påbörjas för utleverans, med undantag för lösvikts-produkter(Lösgodis/Naturgodis) som endast kan avbeställas om packning ej påbörjats. Vid avbeställning skall kontakt tas per telefon till nummer 0739-541725. Om beställning ej avbeställts innan påbörjad utleverans debiteras hela ordersumman, något som kan komma att faktureras. Läs mer om detta under 2.1.  

2.3 - Tobaksprodukter

Vid beställning av tobaksprodukter kräver lagen att du som beställare är över 18. Därför kommer vi att be om legitimation. Om du som beställare inte är 18 eller äldre kommer du trots att du nekas köpa tobaksprodukter att debiteras för övriga produkter eller endast för leveranskostnad. Vi kommer vid vägran att betala detta att fakturera dig. Läs mer under 2.1.

3 - Direktleverans

Våra normala leveranstider är 1-3 timmar under våra servicetider, detta är ingen garanti, det är en målsättning och vi garanterar således inte denna tid, det är en uppskattad tid. Vårt mål är att erbjuda kortast möjliga utkörningstid i vårt utkörningsområde. Vi förbehåller oss rätten att neka en order och fullt återbetala kunden vid direktleverans som är geografiskt placerat utanför vårt leveransområde.

Vid eventuell försening som beror på men begränsas inte av exempelvis oförutsedd händelse, felaktigt leveransområde, eldsvåda, naturkatastrof, olyckor, myndighetsbeslut  ska vi (Muncha AB) hållas skadelösa och vi kommer inte att bli ekonomiskt belastade. 

Notera att beställning lagd utanför våra servicetider innebär att vi levererar nästa gång vi öppnar.

4 - Priser

Alla priser i butiken anges i svenska kronor inklusive 12% moms eller 25% moms. Detta gäller för såväl våra leveranser som för våra produkter. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och förbehåller oss rätten att när som helst justera priserna.

5 - Ångerrätt   

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. Dock finns det vissa undantag i denna lagstiftning som kan komma att appliceras på vissa ordrar och/eller specifika produkter.

- Kunden svarar för alla kostnader vid eventuella returer.

5.1 - Nyttja din ångerrätt

Ångerrätten löper inte ut vid lång hanteringstid hos vår support och det datum då vi fått uppgift om att du ångrat ditt köp ligger till grund för ångerrättens tidsfrist.

Du måste meddela oss att du ångrar dig. Detta kan du göra antingen genom att navigera till fliken “kontakta oss” på vår hemsida eller genom att mejla oss på epost-adress: Support@muncha.se

För att handlägga detta ska mejladressen som använts för att genomföra ordern användas, i meddelandet räcker det att du specificerar ordernummer och vilka varor returneringen gäller. För att kunna genomföra eventuell återbetalning och liknande kan krävas fler uppgifter vilket vi kommer att avgöra från fall till fall.

Du ska senast inom 14 dagar ha kontaktat oss. Varor ska returneras i samma skick som det mottagits, i obruten/förseglad originalförpackning. Vi förbehåller oss rätten att inte återbetala kunden vid bruten/skadad originalförpackning/försegling vid returnering.

Kunden står för eventuell returfrakt och/eller avgifter förknippade med detta. Självklart debiterar vi inte kund vid felaktighet som uppstår till följ av vår hantering, vi förbinder oss att i sådana händelser kostnadsfritt avhjälpa eventuella problem som uppstått.

Vår kostnad för att hämta en eller delar av en beställning i retur är samma kostnad som vi applicerar för direktleveranser.

Vi godtar inga reklamationer, returer eller liknande utan att kunden först kontaktat oss.

5.2 - Ångerrätten gäller inte

Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig, såsom livsmedel. Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

Specialprodukt som t.ex skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel.

Om det du köper är värt 400:- eller mindre.

Vi kommer att titta på ångerrätten från fall till fall och kan komma att applicera ångerrätt även på sk. “goodwill” men förbinder oss inte till detta.

5.3 - Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. -  

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

6.1 - Hur går du tillväga vid reklamation

Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till support@muncha.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Självklart kommer vi att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt eller i vissa fall återbetala, som till exempel vid defekt eller felaktig produkt.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

7 - Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar är begränsat till att vid felaktigheter från vårt håll kompensera kund maximalt till det värde en/ett transaktion/köp avser.

7.1 - Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel eller annat som uppstått till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

8 - Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera och beskriva produkterna så korrekt som möjligt.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel gällande innehållsförteckning och allergiinformation. Läs alltid igenom innehållsförteckningen på förpackningen då den över tid kan skifta eller förändras av tillverkaren, vi försöker att alltid återge korrekt information med särskild hänsyn till allergiinformation. 

9 - Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att sk “cookies” används. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida(PTS).

10 - Cookies

Genom att använda sidan godkänner kunden användning av cookies, från oss och/eller tredjepart i syfte att analysera och förbättra vår sida genom analytiska verktyg från tredje part. Vi använder oss av google analytics i syfte att bättre förstå vad som sker på sidan och var kunder exempelvis väljer att överge varukorgen etc. Första gången någon besöker muncha.se presenteras information gällande cookies och dess användning, i enlighet med cookielagen/GDPR.

11 - Personuppgifter - GDPR

Genom att handla hos Muncha.se accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi varken säljer eller på annat sätt tillhandahåller dina uppgifter till tredje-part utan rättslig grund.

Muncha.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

11.1 - Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

11.2 - Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

11.3 Rättslig grund

I samband med ett köp så behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer, nyhetsbrev och liknande utskick sker endast efter samtycke från dig.

11.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Vi kan komma att dela uppgifter som namn med bank/redovisningspersonal, i syfte att ha korrekt bokföring. Vi kan komma att dela vissa uppgifter med google/facebook i syfte att analysera köpbeteenden och liknande. Vår personal kommer att ha tillgång till de uppgifter som finns i vår databas i syfte att utföra sitt arbete.

11.4.1 Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med den/de betaltjänstleverantörer vi använder för tillfället. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos gällande betalleverantör. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda alla parter mot bedrägeri.

11.4.2 Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och fullgöra våra förpliktelser så måste vi dela med oss av specifik information med fraktbolaget som vid tillfället används. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. Vid direktleverans från muncha.se delar vi givetvis inte uppgifter med utomstående.

11.4.3 Marknadsföring

Genom att registrera dig hos muncha.se godkänner du att vi skickar ut nyhetsbrev och/eller erbjudanden per telefon, genom sms eller genom notiser i din webbläsare.

Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

11.5 Rätten att veta

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig i våra system. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

11.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är eller kan anses vara  bristfällig.

11.7 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten att bli bortglömd, till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Vill du veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig eller vill du att vi gallrar dina uppgifter? Kontakta oss på e-postadress: support@muncha.se och ange ämne GDPR.

11.8 Ansvarig för dataskydd

Muncha AB är ansvariga för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs vilket vi är skyldiga att göra enligt lag.

11.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS (4096 bitar) och sk “saltad hashalgoritm” för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Vid kommunikation med oss per e-post är det din e-postleverantör som hanterar eventuell säkerhet och krypteringsfrågor. Våra mail skickas inte med kryptering och vid kontakt med oss per mail anser vi således att du gett ditt godkännande att över mailkorrespondens hantera dina uppgifter för att vi ska kunna behandla eventuella frågor och annat då mailkontakt kan komma i fråga.

- Ändringar av de Allmänna Köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller tillskriva ändringar i våra villkor. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. Dessa ändrade villkor anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen. Det är ditt ansvar att vid order läsa igenom de vid tid gällande villkoren.

- Tvist och lagval

Vid händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. Vid eventuell tvist förbinder vi oss att följa rekommendationer och beslut från allmänna reklamationsnämnden.

För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

Uppdaterat 2019-07-10

Produkt tillagd till favoriter

Den här webbplatsen använder kakor från Muncha.se.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar som det ska samt att du får se detta meddelande ofta.